“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”

  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
  • “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”

Rreshen 28 Marzo 2015

Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”

In comunione con la chiesa universale, anche noi giovani della nostra diocesi, ci siamo incontrati con il nostro vescovo Mons. Cristoforo Palmieri per trascorrere una mezza giornata insieme. Abbiamo avuto cosi modo di ricordare la visita del Santo Padre in Albania attraverso un video e soprattutto abbiamo ricordato le sue parole rivolte a noi giovani. Il momento più importante è stato l’adorazione eucaristica in cattedrale, un momento di preghiera e di riflessione personale.

Non abbiate paura di amare”, sono state queste le ultime parole che il vescovo ci ha consegnato. Abbiamo concluso la giornata con un momento di festa e condivisione tutti insieme.

Genc Gjoci

 

Rrëshen më 28 Mars 2015

Lum ata që janë të pastër në zemër sepse do ta shohin Hyjin”

Së bashku me Kishën universale edhe ne, të rinjtë e dioqezës sonë, jemi takuar së bashku me Ipeshkëvin tonë mons. Cristoforo Palmieri për të kaluar një gjysëm dite së bashku. Kemi patur mundesinë të kujtojmë vizitën e Atit të Shenjtë në Shqipëri përmes një vidioje dhe mbi të gjitha kemi kujtuar fjalët e tij drejtur ne të Rinjëve. Momenti më i dëndësishëm i takimit tonë ishte Adhurimi Eukaristik në Katedral, një moment lutje dhe reflektimi personal.

Mos kini frikë të doni” këto kanë qenë fjalët e fundit që ipeshkëvi na ka drejtur. Kemi mbaruar ditën në një moment feste dhe bashkëndarje të gjithë së bashku.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *