• GMG CRACOVIA 2016
 • GMG CRACOVIA 2016
 • GMG CRACOVIA 2016
 • GMG CRACOVIA 2016
 • GMG CRACOVIA 2016
 • GMG CRACOVIA 2016

GMG CRACOVIA 2016

Nella XXXI GMG di Cracovia hanno partecipato circa trecentocinquanta albanesi tra cui anche il nostro piccolo gruppo. Una settimana densa di attività …

 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË
 • PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË

PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË

PAPA FRANÇESKU DHE TË RINJTË SHQIPTARË “Paqe në shtëpitë tuaja, paqe në zemrat tuaja, paqe në Kombin tuaj!” Kjo ka qënë përshëndetja dhe …