Da martedì 22 a domenica 27 aprile 2014 suor Maddalena Attanasio e suor Rita Ginestra saranno in Albania, nella città di Rrëshen. Da circa vent’anni, qui, vive la comunità delle suore che sostiene il cammino umano e di fede della gente albanese, ne condivide le fatiche e le attese.

VISITA DELLA MADRE IN ALBANIA

In questa Pasqua abbiamo avuto la gioia della visita di Madre Maddalena e di sr.Rita. la loro presenza in mezzo a noi è stato un grande dono.

Abbiamo condiviso con loro alcuni momenti di gioia in un clima di festa senza fine. La Madre e sr. Rita hanno incontrato il gruppo eucaristico degli adolescenti i quali hanno espresso la loro gioia con canti e musica. Alcuni di loro avevano già conosciuto la Madre e sr. Rita in altre occasioni per cui questa volta c’erano anche dei momenti da ricordare.

In questa occasione inoltre è iniziato ufficialmente il cammino del MEL(missionari eucaristici laici),che speriamo continui nella gioia e nella condivisione della vita. Condividendo l’esperienza che abbiamo fatto durante gli incontri di quest’anno, siamo stati invitati a continuare con speranza e coraggio il nostro cammino di fede affinché il nostro impegno contribuisca alla crescita personale e di tutta la società albanese.

Conserviamo nel cuore questi momenti di gioia e le parole della Madre e di sr. Rita, e ringraziandole della loro presenza,ci auguriamo che le loro visite siano più frequenti.

Rajmonda

 


Në këtë Pashkë kemi patur një vizitë të gëzueshme nga Nënë Maddalena dhe motër Rita. Prania e tyre mes nesh ka qënë një dhuratë e madhe. Kemi bashkëndarë disa momente gëzimi, ku jemi gjendur si në një atmosferë feste që nuk mbaron.

Me grupin Eukaristik të adoleshentëve kemi fetuar me këngë e muzikë ku ka mbizotëruar klima rinore, festa e bijve rreth nënës, disa prej grupit kishin takuar edhe viteve të tjera Nënë Madalenen dhe sr, Ritën, dhe kanë rikujtuar ndonjë moment.

Ndërsa në takimin me grupin MEL që këtë vit është formuar, i kemi dhënë fillimin zyrtar një eksperience që shpresojmë se do të vazhdojë gjithmonë në një progresion gëzimi dhe jete të bashkëndarë. Gjithashtu kemi festuar sëbashku.

Duke prezantuar përvojat tona dhe çfarë kemi jetuar gjatë takimeve të këtij viti kemi marrë shumë inkurajim dhe nxitje për të vazhduar më tej me shpresë dhe me më shumë guxim për të jetuar përvoja të reja feje dhe më impenjuese për rritjen personale dhe rritjen në fe të shoqërisë sonë dhe të shqipërisë.

Ruajmë në zemër këto momente dhe fjalët e tyre plot gëzim e shpresë, urojmë që të kemi vizita të tilla më shpesh, i falenderojmë thellësisht për praninë e tyre dhe do përpiqemi të bëjmë thesar e të realizojmë nxitjet e tyre.

Rajmonda

Rrëshen

Albania

Su di noi

Nel nostro nome "Piccole Missionarie Eucaristiche" è sintetizzato il dono di Dio alla Congregazione. Piccole perchè tutto l'insegnamento di Madre Ilia sarà sempre un invito di umiltà, alla minorità come condizione privilegiata per ascoltare Dio e gli uomini.
80124 Bagnoli, Napoli
[+39] 0815702809
suorepme@piccolemissionarie.org

Privacy Policy

Privacy Policy

Ultimi articoli

Missione in Albania

Ritorno in missione

Fare Pasqua in Albania

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter